Inzicht in de voordelen van het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

EU armoede raakt het hart van de samenleving

In 2012 liepen 124,5 miljoen mensen, of 24,8 % van de bevolking in de EU-28, het risico op armoede of sociale uitsluiting, tegen 24,3% in 2011.[1] De vermindering van het aantal personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting in de EU is een van de belangrijkste doelstellingen van Strategie Europa 2020.[2]

Sinds het begin van de economische crisis in 2008, is het armoederisico gestegen in bijna de helft van de EU-lidstaten, volgens de EU. Bulgarije heeft de meest ingrijpende ontwikkelingen gezien. In 2011 werd ongeveer de helft van de bevolking bedreigd door armoede of sociale uitsluiting.

De hoeveelheid voedselhulp uitgedeeld aan mensen in Europa door het Rode Kruis heeft een niveau bereikt niet eerder gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. De economische crisis duwt miljoenen in het risico op armoede. Bulgarije en Spanje zijn het meest getroffen.
Vandaag verdeelt het Internationale Rode Kruis voedselhulp in bijna 20 EU-lidstaten als gevolg van de toenemende armoede. Alleen al in Spanje, zijn ongeveer drie miljoen mensen nu afhankelijk van hulp om te overleven. Het Rode Kruis distribueert niet alleen voedselhulp, maar ondersteunt ook de behoeftigen met financiële steun zoals huur, en water-en elektriciteitsrekeningen te betalen.[3]

Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (UBI) is een terugkerende, universele betaling aan iedereen – als een individueel recht, zonder vermogenstoets of enige verplichting om te werken of het uitvoeren van andere diensten in ruil, en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren. De huidige stelsels van sociale zekerheid zijn vernederend en onvoldoende bij het aanpakken van de oorzaken van armoede. UBI transformeert de sociale zekerheid van een aanvullend systeem in een emancipatorisch systeem, een die mensen vertrouwt om hun eigen beslissingen te nemen, en hen niet stigmatiseert voor hun omstandigheden.

Het moet hoog genoeg zijn om iedereen een menswaardig bestaan ​​te garanderen. Het zou mensen zelf de keuze laten maken over wat te doen in hun leven zonder angst voor armoede. Het zou fungeren als een kussen voor het toenemende aantal mensen die korte termijn of 0-uren contracten hebben, en voor starters van een eigen bedrijf. Het is een gegarandeerd inkomen, gegeven aan alle in aanvulling op eventuele andere inkomsten, die zij mochten ontvangen. Door het bevorderen van gelijkheid en economische participatie en tevens eenvoudigere sociale stelsels, leidt UBI tot een eerlijker en efficiëntere samenleving.

Veel financieringsregelingen zijn uitgewerkt door de jaren heen in verschillende landen. Het Europees Initiatief voor UBI vraagt ​​om verdere studies te starten op EU-niveau.

Op 14 januari 2013 heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief aanvaard voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, wat heeft geleid tot een campagne van een jaar met alle landen van de Europese Unie.

Vóór 14 januari 2014, moeten wij een miljoen steunbetuigingen verzamelen met minimale aantallen bereikt van minstens 7 lidstaten. Als wij een miljoen steunbetuigingen verzamelen voor basisinkomen van de 500 miljoen inwoners van de Europese Unie, zal de Europese Commissie ons initiatief zorgvuldig moeten onderzoeken en zorgen voor een openbare hoorzitting in het Europees Parlement.

Op 15 december 2013 hebben 33 leden van het Europees Parlement uit 12 verschillende Europese landen een gezamenlijke verklaring van ondersteuning van het Europees burgerinitiatief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen ondertekend.[4]

Wat moet het bedrag van het basisinkomen zijn volgens het initiatief?

Het bedrag moet zorgen voor een behoorlijke levensstandaard, die voldoet aan de sociale en culturele normen in een betrokken land. Het moet materiële armoede voorkomen en de mogelijkheid bieden om te participeren in de samenleving. Dit betekent dat de netto-inkomsten minstens aan de armoede – risiconiveau volgens EU-normen moeten voldoen, wat overeenkomt met 60 % van het zogenaamde nationale mediaan netto-equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid lage inkomens hebben, en dus het mediane inkomen laag is, moet een alternatieve maatstaf (bijvoorbeeld een korf van goederen ) worden gebruikt om het bedrag van het basisinkomen te bepalen, tot een leven in waardigheid, materiële zekerheid en volledige participatie in de samenleving gegarandeerd kan worden.”

Voor meer informatie over het minimuminkomen, minimumuitkeringen en basisinkomen in Europa:
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2011/10/11-10-09-mindesteinkommen-grundeinkommen-europa-en.pdf

Waarom vragen voor nieuwe studies?

Dit initiatief is niet alleen over haalbaarheidsstudies. Het is over het insluiten van UBI binnen de agenda van de EU-instellingen.

In veel landen hebben studies aangetoond dat een basisinkomen mogelijk gefinancieerd kan worden op nationaal niveau. Zie de literatuur op de website basisinkomen Earth Network op http://www.basicincome.org. Hoe relevant het idee van UBI ook is voor Europa op dit moment, men moet rekening houden met het feit dat vooralsnog geen enkel Europees land het ten uitvoer heeft gebracht. Als gevolg daarvan kan de EU commissie nauwelijks druk op een voorstel leggen wat nog niet overal in de EU bestaat.

Vandaar de noodzaak om serieus te overwegen hoe een Europees basisinkomen kan werken. Wij geloven dat met het hebben van de EU-instellingen als stakeholder van deze reflectie, de uitvoering ervan alleen maar zal versnellen.

Maar bovenal, dit initiatief is vooral over het verhogen van het bewustzijn over basisinkomen op internationaal niveau, alsmede nationaal en lokaal. Wij zijn van mening dat met de uitdaging van het verzamelen van een miljoen handtekeningen, mensen uit alle landen van de EU gestimuleerd zullen worden om zich te organiseren voor het maken van een grote campagne, die uiteindelijk nog meer mensen zal overtuigen over het belang van het idee van het basisinkomen in deze voor veel mensen tijden van zware crisis.

Veel mensen denken dat we sociale rechtvaardigheid niet kunnen veroorloven.
Een basisinkomen is een oplossing voor miljoenen mensen om te veranderen van depressie in geluk.

Door het nemen van 2 minuten van uw tijd om het initiatief te ondertekenen, zal de Europese Commissie verplicht worden om het concept van een onvoorwaardelijk basisinkomen zorgvuldig te onderzoeken en zorg te dragen voor een openbare hoorzitting in het Europees Parlement.

Ondersteun het initiatief en deel het met je vrienden.
Teken op de beveiligde website van de EU: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do

Teken ook de AVAAZ petitie omdat we na 14 januari doorgaan om een miljoen handtekeningen op te halen
https://secure.avaaz.org/nl/petition/our_chance_to_end_poverty

Waarom dit belangrijk is

Het is om razend van te worden — we leven in het rijkste economische tijdperk aller tijden maar de kloof tussen arm en rijk wordt met de dag breder. Maar er is een uitweg: het heet Onvoorwaardelijk Basisinkomen en kan volgens deskundigen armoede volledig uitroeien!

Deze vorm van sociale zekerheid wordt al jarenlang door Nobelprijs-winnende economen voorgedragen als dé oplossing voor armoede en problemen zoals torenhoge ziekenhuiskosten. Veel politici durven zich er niet voor uit te spreken omdat het vaak slecht begrepen wordt maar EU-burgers hebben een formele petitie opgezet en als ze de 1 miljoen halen, dan is de EU wettelijk verplicht om deze veelbelovende, unieke en gedurfde oplossing voor armoede te onderzoeken!

Wanneer 1 miljoen van ons zich hierbij aansluit zal deze petitie aangeboden worden aan de Europese Commissie met de eis dat zij resoluties van het Europees Parlement uit 2010 die oproepen tot meer onderzoek naar basisinkomen moet uitvoeren. Teken nu, voeg je naam toe aan de officiële EU-petitie en deel dit met al je vrienden en familie zodat onze politici de oplossing voor armoede niet meer kunnen negeren.

Lees meer over de voordelen van een basisinkomen op het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen website: http://basicincome2013.eu

Notes

 

%d bloggers liken dit: