Mediane inkomens in Europa

De levensomstandigheden in 2008 waren dusdanig dat  17% van de EU27-bevolking het risico op armoede liep en met name een  hoger risico op armoede onder kinderen en ouderen. In 2008, had 17% van de bevolking in de EU-27 een risico op armoede. Dit betekent dat hun inkomen na sociale lasten  onder de armoedegrens was gedaald [1] Sinds 2005 is het  EU-27 armoederisico stabiel geweest, variërend tussen 16% en 17%. Het hoogste armoederisico in 2008 werden gevonden in Letland (26%), Roemenië (23%), Bulgarije (21%), Griekenland, Spanje en Litouwen (alle 20%) en het laagst in de Tsjechische Republiek (9%), Nederland en Slowakije (beide 11%), Denemarken, Hongarije, Oostenrijk, Slovenië en Zweden (alle 12%). Opgemerkt moet worden dat de hoogte van … Meer lezen over Mediane inkomens in Europa