Europees Burgerinitiatief voor Basisinkomen 2020/2021/2022

De Europese commissie heeft op 15 mei 2020 een nieuw Europees Burgerinitiatief voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU toegelaten. Het ECI-UBI 2020/21.  De ondertekeningenactie is 25 september 2020 gestart. Normaal gesproken duurt een ECI 1 jaar, maar door de situatie rond corona, (we kunnen immers niet de straat op om handtekeningen te verzamelen) heeft de EU besloten de termijn met drie maanden te verlengen tot 25 december 2021. Omdat de coronasituatie voort duurt wederom verlengd met 3 maanden tot 25 maart 2022. Per 3 juni is beslist dat het ophalen van ondertekeningen voor dit ECI-UBI is verlengd tot 25 juni 2022 vanwege de voordurende covid situatie.
https://eci-ubi.eu/further-extenstion-for-collecting-signatures-implemented-by-eu-commission/

Timer expired

Voor meer cijfers en gafieken, ga naar https://ubi-europe.net/

 

 

Het motto is

Start invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU

Doelstellingen

“de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, zodat ieders materiële bestaan is verzekerd en iedereen de kans krijgt deel te nemen aan de samenleving in het kader van het economisch beleid. Dit doel moet worden bereikt met inachtneming van de bevoegdheden die de Verdragen aan de EU hebben toegekend.”

De organisatoren verzoeken de Commissie een voorstel in te dienen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele Unie waardoor regionale verschillen worden verminderd, teneinde de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie te versterken. Zij geven aan dat dit dient ter verwezenlijking van de gezamenlijke verklaring van 2017 van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie waarin werd gesteld dat de “EU en haar lidstaten ook ondersteuning [zullen] bieden voor efficiënte, duurzame en billijke socialebeschermingsstelsels om een basisinkomen te garanderen”, teneinde ongelijkheid te bestrijden.

Inzameling ondertekeningen

Het ophalen van de 1 miljoen ondertekeningen zal beginnen is begonnen op 25 september 2020 en zal een anderhalf jaar duren. De start is de eerste vrijdag na de 13e week van het basisinkomen[1], het einde is 25 maart 2022. Normaalgesproken duurt een ECI 1 jaar, maar vanwege de situatie rond covid/corona is er 9 maanden verlenging toegekend door de Europese Commissie.
De einddatum is nu 25 juni 2022.

 

Help mee: Doneer!

Voor het voeren van reclame en acties om de miljoen handtekeningen op te halen is geld  nodig, daarom kun je doneren aan de vereniging. Ga naar de donatiepagina en draag bij. Wil je meewerken aan de acties, geef je dan op!

Geschiedenis ECI-UBI

Het vorige ECI-UBI in 2013 bleef na een jaar handtekeningen ophalen steken op 300.000[2]. In 2013 was er nog niet zo veel bekend in Europa over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen. Tegenwoordig is er meer aandacht. Mede doordat een presidentskandidaat Andrew Yang elke Amerikaan $1000/maand wilde geven. Ook de Coronacrisis heeft mensen bewust gemaakt van het feit dat je zonder inkomen niet kunt leven. Dus wat dat betreft is er goede hoop dat de 1.000.000 ondertekeningen kunnen worden opgebracht door de ruim 500 miljoen Europese inwoners.

Politieke draai naar basisinkomen

Het ECI-UBI2020 petitie gaat niet zorgen voor een basisinkomen in elk land, dat zouden de landen zelf moeten doen. Het punt is dat organisaties zoals vakbonden, kerken, politieke partijen, niet meer om het feit heen kunnen dat er een Onvoorwaardelijk Basisinkomen moet worden ingevoerd en dat Europa daar achter staat.
Waar de huidige politieke partijen de economie mee proberen aan de gang te houden is meer van hetzelfde al die jaren. Er moet een andere oplossing komen; een radicale draai naar het Onvoorwaardelijk Basisinkomen!

Meer informatie over het ECI-UBI 2020

De website voor het burgerinitiatief is
https://eci-ubi.eu

De verdere omschrijving van het Burgerinitiatief is hier te vinden
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_nl

Teken het initiatief via http://teken.basisinkomen.eu of gebruik de QR code hieronder.

Wanneer je de straat op gaat en je wilt mensen op papier laten tekenen, lees dan zorgvuldig de volgende pagina: Handtekeningen ophalen op papier.

%d bloggers liken dit: