Vereniging Basisinkomen

Verdien je drie keer modaal, dan is hier je kans om armoede te bestrijden!

1500euroIn Europa zijn mensen bezig om het basisinkomen op de kaart te krijgen. Vergaderingen van active leden van landelijke verenigingen komen door heel Europa bij elkaar om te vergaderen: München, Brussel, Parijs, Florence, Ljubljana. Deze vergaderingen gingen over het Europese Burgerinitiatief Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EBi-OBi). Inmiddels is het Burgerinitiatief beëindigd  en is er een nieuwe organisatie opgezet om de promotie van het basisinkomen voort te zetten. De UBIE (Unconditional Basic Income Europe) gaat dit doen. http://basicincome-europe.org

Ook ons land is vertegenwoordigd. Vanuit de Vereniging Basisinkomen gaan afgevaardigden naar deze bijeenkomsten. Dat kost geld. De kas van de vereniging kan dat niet trekken. De deelnemers betalen hun reis, overnachting en maaltijden uit eigen zak.

Daarom kun je helpen. Verdien je meer dan drie keer modaal, dan stellen wij een bijdrage van je op prijs van minimaal het minimum maandinkomen wat in het Europees Parlement op 26 juni 2010 in een ontwerpresolutie is aangenomen.[1]

Dit inkomen ligt op 60% van het nationale mediane[2] inkomen. In 2011 was dit 28500 Euro [4]. Het maandbedrag komt neer op 1425 Euro.

Verdien je drie keer modaal [3], dan is dat 8375 Euro in de maand. Wanneer je onze vereniging een bedrag overmaakt van 1425 Euro, dan kunnen we daarvoor weer een vergadering bijwonen ergens in Europa. Daarmee help je een begin te maken om de armoede[5] uit Europa te halen en je houdt nog genoeg over om die ene maand door te komen.

Armoedegrens 2018
People at risk of poverty or social exclusion: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database Kies eerste main indicator; in NL voor 2018 is het voor mannen €16700 en voor vrouwen €17300, gemiddeld voor 2018 €1417/maand

Doe een donatie aan Vereniging Basisinkomen via IDEAL:
https://basisinkomen.eu/obi/donatie-aan-vereniging-basisinkomen/

ANBI logoP.S. Wij hebbende ANBI status, dus donaties kunnen voor de belasting worden afgetrokken. [6]

 • [1] http://basisinkomen.eu/2010-was-europees-jaar-tegen-armoede-wat-gebeurde-er-sindsdien/
 • [2] In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling of gegevensverzameling; dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven. http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediaan_(statistiek)
 • [3] modaal inkomen
  In Nederland gebruikt men het begrip modaal inkomen als referentiepunt voor de bepaling van inkomenseffecten van maatregelen door de overheid.
 • [3] gemiddeld inkomen
  Het gemiddelde inkomen wijkt af van het modaal inkomen. Dit omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Hierbij zit ook de bevolking niet werkt of geen inkomen geniet. http://www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkomen

  • De modus is binnen een frequentieverdeling de waarde of (waarnemings)klasse met de grootste frequentie, of anders gezegd, de waarde of klasse die het vaakst voorkomt. Bijvoorbeeld:Een klas van vijftien leerlingen doet een proefwerk. De cijfers zijn: 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8.
  • Het cijfer 6 komt het meest voor (vijf keer) en dat is dus de modus. (De mediaan is 7, het gemiddelde 6,6.)
  • Modaal is de bijvoeglijke vorm van modus en kennen we bijvoorbeeld van modaal inkomen.
 • bruto-inkomen
  Inkomen uit arbeid en vermogen plus uitkeringen uit inkomensverzekeringen (bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom), uitkeringen uit sociale voorzieningen (zoals bijstand), gebonden overdrachten (waaronder huurstoeslag en de tegemoetkoming studiekosten) en ontvangen inkomensoverdrachten (zoals alimentatie van de ex-echtgenoot).
 • besteedbaar inkomen
  Bruto-inkomen verminderd met de inkomstenbelasting, premies voor inkomensverzekeringen zoals tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioenpremies en soms ook overdrachten tussen huishoudens (zoals alimentatie).
 • gestandaardiseerd inkomen
  Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden om de inkomens van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar te maken.http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=291
 • [4] In 2011 was het gemiddeld inkomen 33500 euro per jaar. De mediaan was 28400 Euro. In dat jaar lag dus 50% van de inkomens onder de 28400 en 50% erboven. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T
 • [5] http://nl.wikipedia.org/wiki/Armoedegrens
 • [6] http://www.anbi.nl/
%d bloggers liken dit: