Vereniging Basisinkomen, Webwinkel

Betaalpagina Lidmaatschap Vereniging Basisinkomen

Contributie Wij willen dat iedereen zich vrij voelt om zich aan te sluiten bij de Vereniging Basisinkomen. De Algemene Ledenvergadering  van 25 september 2016 heeft de bedragen voor de contributie vastgesteld.

  • Het lidmaatschapsbedrag is 36 € per jaar
  • Mensen met een minimum inkomen betalen 12 € per jaar.
  • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks 60 € over te maken

Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen. Met uw bijdrage ondersteun je het idee van een basisinkomen. Het lidmaatschap van de vereniging geeft je stemrecht op de vergaderingen, het recht op deelname aan alle discussies en toegang tot de ledenforums.

Hier kun je het lidmaatschap aanvragen van vereniging basisinkomen

Wanneer het voornoemde formulier goed ingevuld bij ons binnen is en je hebt je lidmaatschapsgeld overgemaakt, dan bent je lid van de Vereniging Basisinkomen.
Hieronder kun je het lidmaatschapsgeld overmaken.

Het formulier hoeft natuurlijk alleen het eerste jaar ingevuld te worden, tenzij het een adreswijziging betreft, vermeld dit dan bij de opmerkingen.

Betalen via de website kan alleen per jaar.

Zelf betalen kan ook: het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is: TRIODOSbank,  IBAN: NL52TRIO 0391 2270 68, BIC: TRIONL2U