Burgerinitiatief, Europa

Europees Initiatief Basisinkomen

Beste vrienden van het basisinkomen,

Het basisinkomen van het European Citizens’ Initiative (ECI) werd drie maanden geleden ingediend voor registratie bij de Europese Commissie, zodat we in mei aan de slag kunnen. Helaas hebben het Corona-virus en de EU-Commissie onze plannen echter gedwarsboomd. De vertegenwoordigers van de basisinkomensnetwerken en -initiatieven in de EU-landen hebben besloten de startdatum uit te stellen omdat openbare acties en evenementen met betrekking tot de start van het ECI op dit moment niet kunnen worden gepland. Bovendien heeft de Europese Commissie de vorige ECI-tekst niet erkend. Dit ondanks het feit dat dit tweemaal werd bevestigd door een NGO in Brussel die burgerinitiatieven ondersteunt. Nu zitten de initiatiefnemers van de ECI weer samen met experts in de EU op een formulering. Het zal binnenkort aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Petje af voor het uithoudingsvermogen en de inzet van de activisten!

In het licht van de Corona-crisis proberen veel mensen met voorstellen te komen om de economische en sociale gevolgen van de Corona-crisis in te perken, bijvoorbeeld met een basisinkomen. Er zijn twee verzoekschriften over een basiscrisisinkomen op Duits niveau (hier en hier) en één op Europees niveau – elk voor verschillende groepen mensen. Je krijgt een enorm antwoord. Honderdduizenden hebben getekend. Ze hebben echter allemaal geen juridisch bindende gevolgen. Maar momenteel wordt een petitie over de Bondsdag gepubliceerd. Indien binnen vier weken door ten minste 50.000 personen is ondertekend, is een openbare hoorzitting in de verzoekschriftencommissie zeker. De Commissie verzoekschriften van de Bondsdag heeft ten minste twee verdere verzoekschriften ontvangen over een basisinkomen in crisis.

Het is ook opmerkelijk dat de situatie in Italië, die bijzonder wordt aangetast door het Corona-virus, heeft geleid tot een brede publieke discussie over de productie die essentieel en onbeduidend is voor het voortbestaan ​​van het land – tot stakingen die de productiefaciliteiten in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie verlamden.

De coronacrisis laat daarom zien dat dringende vragen beantwoord moeten worden: Hoe moet een zorgstelsel zo worden ingericht dat de noodzakelijke medische zorg en zorg voor iedereen gegarandeerd is, maar ook in pandemische gevallen? Hoe moet de sociale basisvoorziening van alle mensen zo worden ontworpen dat noodsituaties van meet af aan worden uitgesloten? Welke goederen en diensten hebben we eigenlijk nodig zodat we allemaal goed kunnen leven? En wat zijn de gevolgen voor de vormgeving van samenleving en economie?

Beste wensen voor gezondheid,
Ronald Blaschke
Netzwerk Grundeinkommen
https://www.grundeinkommen.de/