Burgerinitiatief

Handtekeningen ophalen op papier

Wanneer je liever mensen op papier laat tekenen dan digitaal, dan kun je een formulier downloaden waarop je de ondertekeningen kun verzamelen.

Handtekeningen ophalen

Het officiële papieren handtekeningformulier voor het ECI Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor de hele EU kan hier worden gedownload: 
https://eci-ubi.eu/paperforms/ANNEX-III-A_NL-NL.PDF

Alleen volwassen Nederlandse staatsburgers die ook stemgerechtigd zijn voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, hebben het recht om het onvoorwaardelijk basisinkomen van het ECI op dit formulier te ondertekenen (let ook op de opmerking over het onderwerp van verblijf op het formulier).

Niets op het officiële papieren formulier mag worden gewijzigd, anders zijn de verzamelde handtekeningen ongeldig. Handtekeningen op zichzelf of anders dan de officiële formulieren worden niet herkend.

Alle velden in het officiële handtekeningformulier moeten leesbaar worden ingevuld   (in blokletters, behalve de handtekening zelf). Alleen dan telt de handtekening.

Het mag slechts één keer worden ondertekend op een papieren handtekeningformulier door een bevoegd persoon. Het Burgerinitiatief kan niet door een persoon online èn op het handtekeningformulier worden ondertekend.

De ingediende papieren handtekeningformulieren worden gecontroleerd door het bevoegd gezag. In het geval van dubbele handtekeningen, onjuiste of onvolledige of onleesbare invoer, worden alle verzamelde handtekeningen op papieren handtekeningformulieren geminimaliseerd door het vastgestelde foutenpercentage.

Degenen die handtekeningen verzamelen met het papieren handtekeningformulier, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de gegevensbescherming. De handtekeningformulieren moeten door de verzamelaars op een veilige plaats worden bewaard totdat ze naar het verzamelpunt worden gestuurd. Het is niet toegestaan ​​de handtekeningformulieren te kopiëren, de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken of aan anderen over te dragen.

De ingevulde handtekeningformulieren moeten naar het hieronder vermelde verzamelpunt worden gestuurd. We raden aan om dit aangetekend aan te leveren. Ze mogen pas worden verzonden als een groot aantal handtekeningen is bereikt. Dit mag echter ook niet te laat gebeuren, want vanaf een bepaald aantal online handtekeningen en formulierhandtekeningen (ongeveer 700.000) worden de handtekeningen van het formulier ingevoerd in het handtekeningensysteem van de Europese Unie. Alleen dan wordt daar het werkelijke aantal handtekeningen voor de ECI weergegeven.

De laatste mogelijkheid om de ingevulde handtekeningformulieren naar het ophaalpunt te sturen is 20 september 2021 (poststempel).

Verzamelpunt voor deze ingevulde handtekeningformulieren:

ECI-UBI-NL, Willem Gielingh, Oosterduinen Z 23, 9331 WK Norg.

Online Tekenen

Je kunt op straat natuurlijk ook met je tablet of laptop mensen het burgerinitiatief laten tekenen. Je gaat dan naar http://teken.basisinkomen.eu en daar vult de ondertekenaar zijn/haar gegevens in. Je kunt daarbij assistentie verlenen.