Burgerinitiatief, Europa

Nieuw Europees Burgerinitiatief voor Basisinkomen toegelaten

Na lang wikken en wegen en na diverse versies te hebben behandeld, heeft de Europese commissie besloten het nieuwe ECI-UBI 2020  toe te laten.

Het ophalen van de ondertekeningen zal beginnen op 25 september 2020 en zal een jaar duren. De strt is de eerste vrijdag na de 13e week van het basisinkomen, het einde de eerte vrijdag na de 14e week van het basisinkomen.

De website voor het burgerinitiatief is
https://eci-ubi.eu

 

Title of citizens’ initiative: Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU
Date of request for registration: 15/04/2020

Brussels 15/05/2020

Dear organisers,

We are pleased to inform you that the European Commission has adopted today the Decision on the registration of your proposed citizen’s initiative C(2020)3190. Your initiative has been published in the Commission’s online register at:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2020/000003

Please visit your organiser account for the following steps regarding the management of your initiative.

In particular, please note that you have until 15/11/2020 (24:00 CET) to start collecting statements of support for your citizens’ initiative. You will need to inform the Commission of the date you have chosen to start the collection at the latest 10 working days before that date.

Yours sincerely,

The European Citizens’ Initiative Team
Secretariat-General
European Commission

Je kunt helpen om alvast het ECI onder de aandacht te brengen.

Je kunt contact opnemen met informele werkers:

Soorten informele werknemers

  • Zelfstandigen – alle freelancers en mensen die handwerk beoefenen, bijv. kunstenaars, schrijvers, ontwerpers, schilders, beeldhouwers, dansers, zangers, kleermakers, schoenmakers, souvenirmakers, juweliers, messenmakers, enz. Tegenwoordig zijn al deze mensen georganiseerd in brancheverenigingen (handelskamers). Het is noodzakelijk om mensen te vinden die lid zijn van deze organisaties of om rechtstreeks contact op te nemen met hun bestuursorganen en als er een goede relatie wordt aangegaan met 1 of 2 van hen, zullen ze helpen bij het netwerken met de anderen.
  • Thuiswerkers – mensen die thuis werken en in dienst zijn van verschillende bedrijven en die naar rato worden betaald door het geleverde product. Ze zijn voornamelijk werkzaam in de naai- en lichte industrie. Ze zijn ook georganiseerd in verenigingen of syndicaten. Dezelfde aanpak als hierboven.
  • Huishoudelijke werknemers – verzorgers, kindermeisjes, butlers, verpleegsters, schoonmakers, enz. Over de hele wereld zijn er de laatste tijd organisaties van dergelijke werknemers verschenen, voornamelijk in de vorm van syndicaten. Er zijn honderdduizenden mensen uit Oost-Europa die deze functies in West-Europa bekleden. Als ze worden bereikt, tekenen ze vanuit hun thuisland voor het EBI. Als ze echt overtuigd zijn, zullen ze hun familieleden aansporen om ook te tekenen.
  • Straatwerkers – verschillende straatverkopers die verschillende producten afzonderlijk verkopen – voedselproducten, drankjes, bloemen, popcorn, enz. In veel landen zijn ze ook georganiseerd en kan dezelfde aanpak worden gebruikt als hierboven. Ze kunnen ook helpen bij het netwerken als ze overtuigd zijn van de voordelen van ECI.

Alle mensen van de verschillende groepen informele werknemers leven in constante onveiligheid, terwijl de meerderheid in Europa geen sociale en ziektekostenverzekering heeft. Vaak hebben ze niet de capaciteit om de sociale lasten te betalen.
Dit zijn enkele van de doelgroepen die we nodig hebben. Ook hebben hun organisaties vaak contact met de syndicaten van de formele arbeiders, wat nuttig kan zijn bij het contacteren van die andere groep arbeiders.
Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljard informele werknemers. Alleen al in de EU zijn dat er miljoenen.